புயல் ஹீரோ http 302 வழிமாற்று விளையாட்டு பயன்முறை பதிவிறக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறது

Storm Hero Http 302 Redirect Waiting1.win10 கணினி, விண்டோஸ் ஃபயர்வால் மூலம் பயன்பாட்டை அனுமதிக்கத் தேடுங்கள்

2. பின்னர் மற்றொரு பயன்பாட்டை உள்ளே தேர்ந்தெடுக்கவும்3. இந்த பாதையை உலாவுக C: நிரல் கோப்புகள் (x86) புயலின் ஹீரோக்கள் பதிப்புகள் ஒரு பதிப்பு HeroesOfTheStorm_x64.exe, பின்னர் சேர்க்கவும்

மறுபதிப்பு: https://www.cnblogs.com/chucklu/p/7894825.html