திட்ட மொழிபெயர்ப்பாளர் குறிப்பிடப்படவில்லை (கிரகணம் + பைதேவ்)

Project Interpreter Not Specifiedஅதைத் தீர்ப்பதற்கான காரணத்தை அறிவது மிகவும் எளிது:

0, நிச்சயமாக, உங்கள் கணினி பைதான் நிறுவல் சூழலை நிறுவியிருக்க வேண்டும், இது அவசியம், ஏனென்றால் கிரகணம் ஒரு IDE ஐ வழங்க மட்டுமே, பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள், தொகுப்பாளர்கள் போன்றவற்றை வழங்காது.அதைச் செய்ய கீழே உள்ள எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.1. கிரகண மெனு சாளரத்திலிருந்து -> விருப்பத்தேர்வுகள் உள்ளமைவைத் திறக்க விருப்பத்தேர்வுகள்
2, விருப்பத்தேர்வுகள் உள்ளமைவு பக்கம், இடதுபுறத்தில் பைடேவ் உருப்படி விரிவாக்கத்தைக் கண்டறிந்து, மொழிபெயர்ப்பாளர் - பைதான் உருப்படிகளைக் கிளிக் செய்க (மொழிபெயர்ப்பாளர் என்பது மொழிபெயர்ப்பாளரின் பொருள்), படம் 2 ஐப் பார்க்கவும்
3, பின்னர் வலதுபுறத்தில் புதிய ... பொத்தானைக் கிளிக் செய்க, மொழிபெயர்ப்பாளர் பெயர் நிரப்பப்படாது, காலியாக இருப்பதும் ஒரு சிக்கல், python.exe இன் நிறுவல் இருப்பிடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (படம் 3 ஐப் பார்க்கவும்), பின்னர் இறக்குமதி முடிவடையும் வரை காத்திருக்கவும் (படம் 4), சிக்கல் தீர்க்கப்படுகிறதுபடம் 1படம் II


படம் III


படம் 4


END