முன்மாதிரி: பொருந்தாத HAX தொகுதி பதிப்பு 3, குறைந்தபட்ச பதிப்பு 4 தேவைப்படுகிறது

Emulator Incompatible Hax Module Version 3Android ஸ்டுடியோ 3. + பதிப்பிற்கு மேம்படுத்தப்பட்ட பிறகு, Android நேட்டிவ் சிமுலேட்டர் திறக்கப்படவில்லை, பிழை பதிவைக் காண்க, பிழை:
Emulator: Incompatible HAX module version 3,requires minimum version 4
கோப்பு -> அமைப்புகள் -> Android SDK ஐத் தேடு -> FIG இல் உள்ள காசோலையைக் கிளிக் செய்து பதிவிறக்கவும்

4593470-2bf67dd8f45b126b.png1111111111.png